Sunday, April 17, 2016

Lesson Study

Aktiviti Lesson Study di SK Felda Sibol pada 13 April 2016 di dalam kelas tahun 3G. Terdapat 38 orang murid di dalam kelas ini. Bimbingan telah diberikan kepada guru sebelum sesi PdP berlangsung, Aspek penulisan RPH diberi tumpuan dan diubahsuai bagi memastikan setiap aktiviti memberi impak terhadap semua murid. Dalam aktiviti Lesson Study, pemerhatian dijalankan oleh ahli kumpulan yang membangunkan Rancangan Pengajaran bersama-sama.
Pemerhati terdiri dari guru-guru Bahasa Inggeris dan pentadbir sekolah. 


Dalam sesi Sumbangsaran, guru bertanya soalan dan murid tampil untuk menulis jawapan mereka di papanputih.

No comments:

Post a Comment